Stichting Vrienden van Anna Hospice 

Met de komst van Anna Hospice in Wijbosch is in 2019 de Stichting Vrienden van Anna Hospice opgericht. Met deze stichting willen we financiële steun bieden aan Anna Hospice die ten goede komt aan het welzijn van haar gasten. Om de tijd die zij doorbrengen in het hospice zo fijn mogelijk te maken. Dit doen we wanneer dit niet, of niet geheel mogelijk is met de reguliere middelen die Anna Hospice daartoe ter beschikking heeft. Denk hierbij aan een comfortabele stoel, een schilderij of een vers boeket bloemen op tafel.

Wilt u hieraan bijdragen? Kijk hier hoe u ons kunt steunen.

Hoe bereiken we ons doel?

Om financiële middelen te genereren zoeken we sponsoren en donateurs en organiseren we wervingsactiviteiten. Maar denk ook aan het vormen van fondsen en het verwerven van erfstellingen en legaten. We gaan op zoek naar alle andere wettige middelen en mogelijkheden, die voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Beleidsdocument, jaarverslag en jaarrekening

Klik op onderstaande link om het betreffende document te bekijken:

Wilt u ons steunen?

Uw gift is van harte welkom op:
IBAN-nummer: NL39 RABO 0344 2551 66
t.n.v. Stichting Vrienden van Anna Hospice

Contact

Locatie

P/a Eerdsebaan 1A
5482 DA Wijbosch / Gemeente Meierijstad

Telefoon

073 – 544 33 00 (vraag naar Irma van der Meijs)

Email

VriendenAnnaHospice@laverhof.nl