Het bestuur

Wie zijn we?

Ik ben Wim van Meijl en de laatste 25 jaar van mijn werkzaam leven directeur geweest van Huize Lidwina – Mgr. Bekkershuis – St. Barbara. Inmiddels ben ik 70 jaar en geniet volop van mijn pensioen.
Graag wil ik me blijven inzetten voor het welzijn van mensen en vanuit mijn werkervaring ben ik hiervoor o.a. terechtgekomen in Schijndel, ondanks dat ik al bijna 50 jaar in Sint-Oedenrode woon.
Ik vind het belangrijk dat mensen, die op zorg zijn aangewezen, ondersteuning krijgen om op die manier kwaliteit van leven te handhaven. Zeker geldt dit voor mensen die weten dat hun einde nadert en hiervoor in een hospice verblijven.
Niet alle kosten hiervoor worden vergoed door de zorgverzekering, vandaar dat de Stichting Vrienden van Anna Hospice zich inzet om financiën te werven om het verblijf zo prettig mogelijk te maken. Graag wil ik hieraan mijn bijdrage leveren.

Wim van Meijl

Voorzitter

Mijn naam is Anke de Heer-Beukelman. Twee jaar geleden zijn mijn echtgenoot en ik verhuisd van Hoek van Holland naar Schijndel en hebben het hier erg naar ons zin.

Sinds 1992 heb ik bij accountantskantoren gewerkt en heb zelf nog steeds een klein administratiekantoor. Na mijn pensionering in 2013 ben ik penningmeester geweest bij de Stichting Samen Sterk in Monster, welke zich inzet voor ontspannende activiteiten voor mensen met een handicap. Door de verhuizing moest ik hiermee stoppen.

In Schijndel wilde ik me ook weer graag inzetten voor anderen en via Irma ben ik bij de vriendenstichting terechtgekomen.

Het verzorgende aspect en de sfeer in Anna Hospice heb ik ervaren door een middag met een vrijwilliger mee te gaan. Ik was hier zeer van onder de indruk.
Het hospice biedt goede en mooie ondersteuning aan haar gasten en ik wil hier graag met de vriendenstichting een steentje aan bijdragen.

Anke de Heer

Penningmeester

Ik ben Petra van de Wetering en woon inmiddels 18 jaar in het mooie schijndel.
Vanaf die tijd doe ik graag iets voor de gemeenschap van Schijndel. Inmiddels ben ik 13 jaar lid van de Stichting Oranjecomité Schijndel. Doordat ik elk jaar met Koningsdag tompoezen uitreik aan de ouderen in St. Barbara en het Mgr. Bekkerhuis, kreeg ik nog meer het gevoel iets te willen betekenen voor ouderen en hulpbehoevende mensen.

Na een leuke tijd als vrijwilliger te hebben gewerkt bij het Mgr. Bekkershuis, ben ik na de opening van Anna Hospice in Wijbosch in 2019 daar begonnen. Ik voel me er echt thuis. Ik praat met de gasten, lees de krant voor, maak een wandeling met ze. Maar vooral er gewoon zijn, vinden ze al fijn. Voor het regelen van dingen ben ik wel te porren. Zoals het jaarlijkse uitje voor alle medewerkers en vrijwilligers. Want dat verdienen ze!

Ik volg nu als secretaris van de Stichting Vrienden van Anna Hospice Irma van der Meijs op, die haar werk met veel plezier heeft gedaan. Ik hoop ook weer hele mooie dingen te kunnen bereiken voor ons prachtige Anna Hospice.

Petra van de Wetering

Secretaris

Ik ben Frank van Ballekom en woonachtig in Schijndel. In het dagelijks leven run ik een trainingsburo en ben commercieel directeur bij een koffiebranderij.
Ik wil mij graag inzetten voor de samenleving en ben daarom lid geworden van de ledenraad van de Rabobank Hart van de Meierij en van de Stichting Vrienden van Anna Hospice.
Toen het Anna Hospice het levenslicht zag heb ik mij aangemeld omdat ik het belangrijk vind om mensen die in de laatste fase van hun leven zitten extra faciliteiten te bieden die het leed waar ze in zitten “aangenamer” te maken. Hiervoor is geld en ondersteuning nodig, waarvoor ik mij graag inzet.

Frank van Ballekom

Lid

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van Anna Hospice hebben de status van ‘vrijwilliger’ en werken derhalve onbezoldigd. Alleen voor de stichting gemaakte kosten worden vergoed.

Wilt u ons steunen?

Uw gift is van harte welkom op:
IBAN-nummer: NL39 RABO 0344 2551 66
t.n.v. Stichting Vrienden van Anna Hospice

Contact

Locatie

P/a Eerdsebaan 1A
5482 DA Wijbosch / Gemeente Meierijstad

Telefoon

073 – 544 33 00 (vraag naar Irma van der Meijs)

Email

VriendenAnnaHospice@laverhof.nl